KADINLARIZ... SAHNEDEYİZ... VE HER YERDEYİZ…

KADINLARIZ... SAHNEDEYİZ... VE HER YERDEYİZ…

KADINLARIZ... SAHNEDEYİZ... VE HER YERDEYİZ…1

Zeynep Oral

Nisan 2018

Sahnedeyiz. Üç beş değil, yüz kadınız. "Yüz kadın / Yüz Replik" diye konmuştu etkinliğin adı. Gelin görün, sahnedeki her kadın, içinde binlerce kadını barındırıyordu.
Sahnedeyiz. Kenter Tiyatrosu'nun sahnesindeyiz. Tiyatronun bilinen kahramanları ya da hiç bilinmeyen, perde gerisindekileriz.  Genciz, yaşlıyız, çocuğuz, yetişkiniz.  Sahneye adımını yeni atanlarız, sahnede hiç ama hiç eskimeyenleriz. Yüz değil binlerceyiz...
Dilimizde nice oyun yazarının sözü; bilincimizde binlerce yılın bilgeliği var... Ellerimizde ve bedenimizde yeryüzünün tüm yaratıcılığı... Yüreğimizde kimsenin yok edemeyeceği kendimize güven var...
Sahnedeyiz ve her yerdeyiz. Ne tiyatro sahnesinden, ne de yaşamın her alanındaki sahneden kimse bizi kovamaz.
Kovamaz, çünkü hiç bir yere gitmiyoruz. Varız. Buradayız. Kalıyoruz. Ve her daim kalacağız. Şimdi ve her zaman!
Bizi sahnelerden, alanlardan kovmaya kalkanları biz kovarız. Yasaklar, baskılar, tehditler bizi korkutamaz. Biz toplumun yarısıyız.
Biz, Cumhuriyete, devrimlere, Atatürk ilkelerine inananlarız. Gücümüzü bu inançtan ve ulu öndere sevgimizden alırız. Karanlığı değil aydınlığı; gericiliği değil, ilericiliği; bağnazlığı, hurafeleri değil, bilimi ve akıl yolunu seçenleriz. Tüm engellere karşın hak, hukuk ve adaleti savunan, vicdanlarda hakkaniyeti arayanlarız.
Biz kazanılmış haklardan vazgeçmeyenleriz. O nedenle karşı devrim çabalarını geri püskürtmeye azimliyiz.
Biz çatlamayız, patlamayız. Siz yıkarsınız. Biz yeniden yeniden yaparız... Tıpkı küllerimizden yeniden yeniden doğmayı bildiğimiz gibi...
Sahnedeyiz ve her yerdeyiz!
Kenter Tiyatrosu'nun sahnesindeki repliklerden biri şöyleydi:
"İnsanlar, bugünle başa çıkamadıkları zaman, iki şeyden birini yaparlar... Ya geçmişi düşünüp dururlar, ya da geleceği değiştirmeye karar verirler." (Edward Albee, Kim Korkar Virginia Wolf'tan)
Biz hem geçmişi düşünür, geçmişten ders alırız, hem de geleceği değiştirmek için kolları sıvarız.
Sahnedeyiz ve her yerdeyiz. Yaşamın hiç bir sahnesinden de çekilmeye; devrim ilkelerinden dönmeye de asla razı değiliz. Bu çabanız boşuna. Bu böyle biline!
Sevgili Okurlar, Kenter Tiyatrosu’ndaki olay görülecek bir şeydi. Sahnedekiler kadar salondakiler de... Başı çeken Tilbe Saran, metni hazırlayan Eda Çatalçam, coşkuyu tetikleyen Gülriz Sururi, katılan kadın erkek tüm tiyatroculara; Kenter Tiyatrosu’nda bize güç veren Afife Jale'lerden Yıldız Kenter'lere ve daha nicelerine; sahnedekilere beden dilini veren Kübra Balcan ve Timuçin Gürer'e; repliklerini ödünç aldığımız Haldun Taner'den Memet Baydur'a tüm yazarlara teşekkürü borç biliyorum!

1 Bu yazı, Cumhuriyet Gazetesi’nde yayımlanmıştır.