LEVENT ÜZÜMCÜ’NÜN İHRACI

LEVENT ÜZÜMCÜ’NÜN İHRACI

Kamuoyuna Duyuru

LEVENT ÜZÜMCÜ’NÜN İHRACI

26.8.2015

Son yıllarda ülkemizin içine düşürüldüğü karanlık çukura bir isyan çabası olarak tanımlanabilecek Gezi Direnişi sırasında gösterdiği destekleyici tavrı ve muhalif duruşu nedeniyle sanatçı Levent Üzümcü’nün memuru olduğu İBBŞT’den ihraç edilmesi kararı, aklı ve vicdanı hür bireylerin iktidar ortağı üst kurumlar nezdinde damgalanmasının son örneği olarak karşımızdadır.

Bu ve benzeri örnekler göstermektedir ki; 12 Eylül Anayasası’nın dar kalıplarıyla bile yetinmeyen iktidar, sanatçıları, aydınları, gazetecileri, ekmeklerini namuslarıyla kazananları, dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin insanı ve yaşamı kutsayanları, doğasına sahip çıkanları eleştirel düşündüklerinde, düşüncelerini özgürce ifade ettiklerinde, sözlerini sakınmadan iktidarlar önünde eğilip bükülmediklerinde farklı yöntemlerle fiziksel, psikolojik, ekonomik, etnik, cinsel, dinsel şiddete maruz bırakmaktadır.

İnancın çiğnendiği, insan onurunun ayaklar altına alındığı, emeğin horgörüldüğü, mertliğin sertlikle karşılık bulduğu bu bozuk düzen içinde sığınabileceğimiz nadir limanlardan biri olan sanatla, eğriyi doğrudan ayırmaya çalışanlara layık görülen bu tutum, o sanatın alımlayıcısı olan biz izleyicilerine de yöneltilmiş demektir.

Tarihin her döneminde görülmüş baskı ve zulme karşı durmak kadar onurlu bir tavır içinde dayanışmadığımız takdirde kendimizi gelecek kuşaklara anlatacak sözler bulmakta zorlanacağımız aşikârdır. Kentinde olup bitenlerle ilgili, sorumluluk hisseden her birey gibi Levent Üzümcü de bir kurumun memuru olmanın ötesinde anayasal hakkını kullanarak vatandaşlık bilinciyle hareket etmiş ve gerçek sanatçı duruşu sergilemiştir.

Bu nedenlerle tiyatromuzun başarılı aktörlerinden Levent Üzümcü’nün memuriyetten ihraç kararını kınıyor, sanatçının temel ihtiyacı olan yaratıcı ve eleştirel düşünme eylemine zincir vuran bu kararın derhal geri alınmasını öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Üst Disiplin Kurulu’ndan talep ediyoruz.